За мен

Завършила МУ-Плевен.

Специализира педиатрия в МОБАЛ Д-р Стефан Черкезов-Велико Търново