За мен

Началник ревматологично отделение в МБАЛ Бургас

Завършил е "Медицина" в МУ - гр София

Придобити специалности по "Вътрешни болести" и "Ревматология"

От 2010г. е завеждащ ревматологичното отделение в МБАЛ Бургас