За мен

Завършила МУ-Плевен, специалист по образна диагностика в ДКЦ ІІ -Плевен.

Допълнителни курсове и квалификации-мамография, ехография, преминати квалификационни курсове -Роял колидж от 2000 до 2005г.

Опит

5800, Плевен, България, ул. Сан Стефано 1
35964888273
Лаборатория образна диагностика рентгенографски и рентгеноскопичен апарат съвременен мамограф за диагностика и профилактика на заболявания на млечната жлеза модерен ехограф, с големи диагностични възможности, в областта на ендокринологията, гастроентерологията, нефрологията, акушеро-гинекологията и педиатрията
Платен прием
Работи с осигурител