За мен

Завършила МУ-Плевен, специалист по образна диагностика в ДКЦ ІІ -Плевен.

Допълнителни курсове и квалификации-мамография, ехография, преминати квалификационни курсове -Роял колидж от 2000 до 2005г.