За мен

Завършила МУ-Плевен, специалист по клинична лаборатория от 1997 г. От 2000 г. работи в ДКЦ ІІ- Плевен.

Завеждащ клинична лаборатория в ДКЦ ІІ- Плевен.