За мен

Началник Отделение по хемодиализа МБАЛ Бургас

Завършила е "Медицина" в МУ - гр. Варна

Придобита специалност по "Вътрешни болести"