За мен

Специалист по детска кардиология и детска ревмокардиология

Специализации: Педиатрия, Детска ревмокардиология

Преподавател:
1987-1999г. главен асистент в Национална кардиологична болница - Детска кардиологична клиника - обучение на студенти и специализанти

Членство в организации: Български Лекарски Съюз

Следдипломна квалификация
  • 1985г.- Детска кардиология,
  • 1986 - Детско интензивно лечение,
  • 1999 - Детска кардиология и Детска ревмокардиология

Публикации: 10 броя в Детска Кардиологична Клиника на тема "Интензивно лечение в следоперативен период на деца с ВСМ"

Опит

1000, София, България, ул. " Маестро Кънев" 4
Платен прием
Работи с осигурител