Публикувани
Нова книга

Нова книга

Нова книга

Създадена е рекреативна двигателна Програма за бременни жени, която се осъществява два пъти седми...
Специализирана Програма Нешева

Специализирана Програма Нешева

Специализирана Програма Нешева

Двигателната Програма "Гимнастика с психопрофилактика и функционален контрол" е адаптирана към же...
АНАТОМИЧНИ ПРОМЕНИ ПРИ БРЕМЕННОСТ

АНАТОМИЧНИ ПРОМЕНИ ПРИ БРЕМЕННОСТ

АНАТОМИЧНИ ПРОМЕНИ ПРИ БРЕМЕННОСТ

Специализираната иновативна ПРОГРАМА НЕШЕВА (Гимнастика с психопрофилактика и функционален контро...