За мен

Проф. Ставрев е ръководител на клиниката по ортопедия и травматология към УМБАЛ "Св. Георги" в Пловдив.

През 1995 г завършва медицина в Медицински университет в Пловдив. От 1999 г. има защитена образователна и научна степен „Доктор“ на тема „Експериментално-клинично проучване на предмишницата при фрактури“. През следващата година защитава специалност „ Ортопедия и травматология“. От 2005 г. е доцент към Катедрата по ортопедия и травматология на МУ-Пловдив, а от 2009 г. е ръководител на Катедрата по ортопедия и травматология на МУ-Пловдив.

От 2000 г. е назначен след конкурс за редовен асистент към Катедрата по ортопедия и травматология на МУ-Пловдив. От март 2002 г. е старши асистент към Катедрата по ортопедия и травматология на МУ-Пловдив. През следващата година става главен асистент, а от 2005 г.е доцент. За професор е избран през 2013 г.

От март 2006 г. е завеждащ на отделението по ортопедия към клиниката по ортопедия и травматология на Университетската болница в Пловдив. От 15 юни 2011 г. е началник на същата клиника.

Доълнителни специализации:

02.06. – 10.09.1993г. Специализация в отделението по ортопедия и травматология на South Warwickshire Hospital гр. Warwick, Англия.
28.05. – 05.10.1997г. Специализация в клиниката по детска ортопедия на болницата Saint Vincent de Paul – Париж, Франция.
16.03. – 18.03.2000г. АО курс – Принципи на оперативното лечение на фрактурите (basic), гр. София.
27.05. – 28.06.2001г. АО курс - Advances in Fracture Management, гр. Давос, Швейцария.
15.04.2003г. – Член на АО – Алумни Асоциацията
07.05.2003 – 14.05.2003г. Участие с доклад в EFORT 2003 Spring Travelling Fellowship в Дания

Проф. Ставрев членува в Българско дружество по ортопедия и травматология, секция по Гръбначна хирургия, в AOAA AO Alumni International Association, в AO Алумни – България и в Spine Experts Group, Europe.

Опит

Работи
4000, Пловдив, България, бул. Пещерско шосе 66
35932602946
Дни за консултация

Понеделник

08:00 - 14:00

Вторник

08:00 - 14:00

Сряда

08:00 - 14:00

Четвъртък

08:00 - 14:00

Петък

08:00 - 14:00

Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Ортопедия и травматология

Специалности

Ортопедия и травматология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb