Последователи
Ангел  Балинов
Ангел Балинов
Студент по медицина
Д-р Димитър Стаматов
Д-р Димитър Стаматов
Ортопедия и травматология
д-р Надежда Байчева
д-р Надежда Байчева
Физикална и рехабилитационна медицина
д-р Иван СТОИЧКОВ Йотов
д-р Иван СТОИЧКОВ Йотов
Ортопедия и травматология