За мен

Д-р Рашков е началник на отдел "Болнична хигиена и епидемиология" в МБАЛ "Пловдив".

Завършва медицина в Медицинския университет в Пловдив през 1977 г. 

Специалност по епидемиология придобива през 1986 г., а здравен мениджмънт от 2000 г. 

В МБАЛ "Пловдив" постъпва на работа през 2005 г., а от 2012 г. е началник на отдела, който осъществява контрол по изпълнението на медицинския стандарт за превенция и контрол на вътреболничните инфекции. Извършва дезинфекция, дезинсекция и дератизация в лечебното заведение.

Бил е управител на първата Частна неотложна помощ в Пловдив. Преди това е работил в Центъра за спешна помощ в Пловдив. Част от трудовия му стаж - 12 години, са преминали в Българската армия, като полкови лекар и във Военна болница в Пловдив.