За мен

Медицинска сестра завършила в гр.Плевен

:) от гр.Русе