За мен

Завършила МУ-Плевен, специалист по педиатрия - 2006 г. и неонатология - 2014 г.

Специализации: трансфунтанелна ехография, коремна ехография при новороденото, апаратна вентилация, интензивни грижи при новороденото, централна венозна катетаризация, грижи за здравето на новороденото, лечение и грижи за  деца от 0 до 18 г.