За мен

Настояща позиция: „асистент“, Катедра Акушерство и Гинекология

2014 г. – след спечелен конкурс назначен за асистент към Клиника Акушерство и Гинекология – УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ гр. Плевен, с преподаване по Англо-езиково обучение на студенти по медицина към МУ – Плевен.

 Образование и квалификация:

2007 г. завършва Математическа гимназия „Гео Милев“ – Плевен, паралелка Информатика (Математика, Английски език, Физика)

2013 г. завършва Медицина в Медицински университет - Плевен

 Специализации:

 2014 г. - Зачислен за специализация по Акушерство и Гинекология

2018 г. - Специалист по Акушерство и Гинекология

 Курсове за следдипломна квалификация:

В областта на Акушерството и Гинекологията, Курсове по ултразвукова диагностика на БАУАГ, Диагностични методи за пренатална диагностика.

Научни интереси:

В областта на патологията на бремеността, диагностични методи за пренатална диагностика, лапароскопски оперативни интервенции

 Публикации и участия:

Има участия в научни конференции, симпозиуми и конгреси по Акушерство и Гинекология със самостоятелни и колективни разработки, съобщения и доклади. Има издадени публикации в наши списания.

 Членства:

Член на Българския лекарски съюз, на Българско дружество по Акушерство и Гинекология, на Българска асоциация по ултразвук в Акушерството и Гинекологията

Опит

5800, Плевен, България, ул. Георги Кочев 8 а
35964886720
Дни за консултация

Понеделник

08:00 - 13:00

Вторник

08:00 - 13:00

Сряда

08:00 - 13:00

Четвъртък

08:00 - 13:00

Петък

08:00 - 13:00

Платен прием