За мен

Специалист по фетална медицина с компетентности в: първи триместър скрининг тест за бройни хромозомни аномалии, фетална морфология през втори триместър, проследяване на рискови бременности, доплер оценка на феталното състояние и изследване за цервикална недостатъчност

Завършва Медицинския университет в София през 2007 г. В периода 2006-2007 г. посещава кръжок по акушерство и гинекология, воден от доц. Атанас Щерев и остава да се обучава и работи в екипа на лекарите от САГБАЛ “Д-р Щерев”. 

От 2010-2013 г. преминава специализация под ръководството на Проф. Кипрос Николаидес по фетална медицина и фетална ендоскопска хирургия към King's College Hospital, Лондон Великобритаия. 

През 2012 г. придобива диплома по фетална медицина с компетентност в следните направления: първи триместър скрининг тест за бройни хромозомни аномалии, фетална морфология през втори триместър , проследяване на рискови бременности - едноплодна и многоплодна, доплер оценка на феталното състояние и изследване за цервикална недостатъчност. 

Обучен специалист по инвазивни диагностични процедури Хорионбиопсия/Амниоцентеза. Последната година от обучението й преминава във високоспециализираната ендоскопска фетална хирургия - лазерна коагулация на кръвоносни анастомози при усложнена монохориална плацентация и миниинвазивна фетоскопия.

Опит

1000, София, България, кв. Разсадника, ул. Христо Благоев, 25-31
Дни за консултация

Понеделник

08:00 - 14:00

Вторник

08:00 - 14:00

Сряда

08:00 - 14:00

Четвъртък

08:00 - 14:00

Петък

08:00 - 14:00

Платен прием