За мен

Акушер-гинеколог в МБАЛ "Вита"

Специализации и признати специалности:

  • Придобита специалност по акушерство и гинекология - 1989 г.
  • Курс по оперативна гинекология и коремна хирургия в Университетска болница гр. Монс - Белгия – 1994 г.
  • Бакалавър на математическите науки в гр. Бордо – Франция
  • Следдипломна квалификация „УЗ диагностика в Акушерство и гинекология” в ДУБ „Майчин дом”- гр. София
  • Следдипломна квалификация „Оперативна гинекология” в ДУБ „Майчин дом” – гр. София
  • Следдипломна квалификация „Колпоскопия” (диагностика и профилактика на дистрофични и предракови заболявания)
  • Следдипломна квалификация „Стерилитет, ендокринна гинекология”
6 години работа в родилна зала при ДУБ „Майчин дом”
Чужди езици: френски, руски, английски

Опит

1000, , България, ул. Драговица 9
Платен прием
Работи с осигурител