За мен

Доц. д-р Радка Гайдарова е родена в Стара Загора. Средното си образование завършва в родния си град. След това завършва Медицинския университет във Варна. Специализира психиатрия.

Доц. д-р Радка Гайдарова е родена в Стара Загора. Средното си образование завършва в родния си град. След това завършва Медицинския университет във Варна. Специализира психиатрия. През 1976 г. печели конкурс и е назначена за асистент към Медицинския университет в Плевен. През 1990 г. защитава дисертация, пет години по-късно става доцент. Била е началник на Женско отделение към Диспансера по психиатрия - Плевен. След това е Началник на Центъра за психично здраве - Плевен. Дълги години е била началник на женската Клиника по психиатрия към УМБАЛ "Георги Странски" - Плевен, и преподавател по психиатрия и медицинска психология в Медицинския университет. Участва в редица национални и международни конгреси и симпозиуми по психиатрия, психотерапия и психично здраве. Автор е на множество научни публикации и издадени монографии на медицинска тематика. Моногорафията й "Самоубийствата" е единствената издадена от български специалист в тази област. Съавтор е на два учебника по психиатрия. Има издадени книги с поезия и проза.

Опит

5800, Плевен, България, гр. Плевен, ул."Дойран" 148, ет.3, кабинет 6 ; GSM: 0878 942239
359878942239
Психиатър и психотерапевт
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Психиатрия

Специалности

Психиатрия

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb