За мен

Завършил ВМИ-Плевен, специалист по вътрешни болести и здравен мениджмънт.

Работи в ІІІ-ти ТЕЛК състав при УМБАЛ-Плевен.