За мен

Завършила МА-София, специалист вътрешни болести.

Работи в ІІІ-ти ТЕЛК състав при УМБАЛ-Плевен.