За мен

Завършила МУ-Плевен, специалист по офталмология.

Курсове и квалификации - УЗД в офоталмологията, флуоресцинова ангиография. Член на ІІІ-ти ТЕЛК състав при УМБАЛ-Плевен.