Опит

Началник на клиника “Хематология”
1000, София, България, ул. Св. Георги Софийски 3

Специалности

Клинична хематология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb