За мен

Д-р Румен Батакчиев е специалист по пневмология и фтизиатрия . Притежава правоспособност за извършване на високоспециализирана дейност : "конвенционална

фибробронхоскопия " -първо ниво.

Завършва медицина в гр Стара Загора през 2013 година , където е бил   председател на Асоциацията на студентите по медицина  и член на академичния съвет на Тракийски Универистет.  Водил е  курс за първа долекарска помощ на водачи на МПС към БЧК гр. Стара Загора .

 

Работа като лекар започва през 2013 г.  в Клиника по анестезиология и интензивно лечние /КАИЛ/ на УМБАЛ "Стоян Киркович " АД гр .Стара Загора 

 

От 2015г.  до 2019 г.  специализира в   Клиника по пневмология и фтизиатрия на УМБАЛ "Св.Георги " ЕАД ,

 

През май   2019 г. придобива  специалност по пневмология и фтизиатрия .

 

През ноември 2019г придобива квалификация по високоспециализирана дейност : 

" Конвенционална фибробронхоскопия" в Медицински университет -София .   

 

От началото на 2019 г. работи в Отделение по вътрешни болести на УМБАЛ "  Пловдив "АД

 

Работил е като лекар в  ЦСМП  , КАИЛ на УМБАЛ "Стоян Киркович "   , Вътрешно отделение на МБАЛ "Раковски  " и Вътрешно консултативно отделение на УМБАЛ "Св.Георги " 

 

 

Осъществен 1 месечен студентски стаж в университетската болница в

гр. Албасете  , Испания ( звено по ендокринология и параентерално хранене ) 2011г.

 

Участие в национални и международни конгреси и курсове в областа на Белодробните болести и Интензивното лечение .

 

 Член на Българския  лекарски съюз , Българското дружество по белодробни болести , Българското дружество по сомнология , Европейското респираторно общество и Американската торакална асоциация .

  

Клиничните интереси са в областа на интервенцоналната пулмология  и съвременната диагностика , лечение и профилактика на белодробните заболявания  .

 

Опит

4000, Пловдив, България, БУЛ БЪЛГАРИЯ 234
Методи за клинична оценка на  физическата пригодност за летене със самолет
Методи за клинична оценка на физическата пригодност за летене със самолет

Често срещана заблуда е , че съставът  на  вдишвания въздух  от  пътниците  по време на гражданск...

Публикации

Методи за клинична оценка на  физическата пригодност за летене със самолет
Методи за клинична оценка на физическата пригодност...
Публикация