За мен

Д-р Румен Батакчиев е специалист по пневмология и фтизиатрия . Притежава правоспособност за извършване на високоспециализирана дейност : Интервенционална Пулмология - II ниво .

Завършва медицина в гр Стара Загора през 2013 година , където е бил   председател на Асоциацията на студентите по медицина  и член на академичния съвет на Тракийски Универистет.  Водил е  курс за първа долекарска помощ на водачи на МПС към БЧК гр. Стара Загора .

 

Работа като лекар започва през 2013 г.  в Клиника по анестезиология и интензивно лечние /КАИЛ/ на УМБАЛ "Стоян Киркович " АД гр .Стара Загора 

 

От 2015г.  до 2019 г.  специализира в   Клиника по пневмология и фтизиатрия на УМБАЛ "Св.Георги " ЕАД ,

 

През май   2019 г. придобива  специалност по Пневмология и Фтизиатрия .

 

През ноември 2019г .придобива квалификация по високоспециализирана дейност : 

" Конвенционална фибробронхоскопия" в Медицински университет -София .   

През Октомври 2020 г.придобива  следдипломна квалификация високоспециализирана дейност : 

" Интервенционална пулмология - II  ниво . " в Медицински университет -София .

 

От ноември 2020 г. Работи в КОВИД отделение  на МТБ " Пловдив "

 

Работил е като лекар в  ЦСМП  , КАИЛ на УМБАЛ "Стоян Киркович "   , Вътрешно отделение на МБАЛ "Раковски  " и Вътрешно консултативно отделение на УМБАЛ "Св.Георги " 

 

 

Осъществен 1 месечен студентски стаж в университетската болница в

гр. Албасете  , Испания ( звено по ендокринология и параентерално хранене ) 2011г.

 

Участие в национални и международни конгреси и курсове в областа на Белодробните болести и Интензивното лечение .

 

 Член на Българския  лекарски съюз , Българското дружество по белодробни болести , Българското дружество по сомнология , Европейското респираторно общество и Американската торакална асоциация .

  

Клиничните интереси са в областа на интервенцоналната пулмология  и съвременната диагностика , лечение и профилактика на белодробните заболявания  .

 

Опит

Лекар - Пулмолог
4000, Пловдив, България, УЛ.КОЛХИДА - ПРОДЪЛЖЕНИЕ
Д-р Румен Батакчиев създаде публикация
2019
Методи за клинична оценка на  физическата пригодност за летене .
default image
Методи за клинична оценка на физическата пригодност за летене .

Често срещана заблуда е , че съставът  на  вдишвания въздух  от  пътниците  по време на гражданск...

Публикации

Методи за клинична оценка на  физическата пригодност за летене .
Публикация
Методи за клинична оценка на физическата пригодност за летене .