За мен

Завършила медицина в Плевен, специалист по вътрешни болести и нефрология.

Работи в отделение по нефрология и хемодиализа в "МБАЛ Св. Панталеймон"-Плевен.