За мен

Завършила медицина в Плевен, специалист по вътрешни болести и нефрология.

Работи в отделение по нефрология и хемодиализа в "МБАЛ Св. Панталеймон"-Плевен.  

Опит

5800, Плевен, България, ул. Трите бора 24
35964692020
Дни за консултация

Понеделник

08:00 - 13:00

Вторник

08:00 - 13:00

Четвъртък

08:00 - 13:00

Петък

08:00 - 13:00

Сряда

14:00 - 18:00

Платен прием
Работи с осигурител
5800, Плевен, България, Плевен, ул."Трите бора" № 24
35964692020
Дни за консултация

Понеделник

14:00 - 17:00

Сряда

08:00 - 13:00

Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Нефрология
Вътрешни болести

Специалности

Нефрология
Вътрешни болести

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb