За мен

Завършила Медицински университет - Плевен, специалист по клинична токсикология.

Работи в Клиника по клинична токсикология при УМБАЛ "Д-р Георги Странски" - ЕАД, гр. Плевен. Магистър по Медицина и Здравен мениджмънт, специалност „Клинична токсикология”. Множество курсове за следдипломна квалификация, участия в научни форуми и публикации.