Последователи
доц. д-р Красимира Калинова, дм
Надежда Георгиева
Надежда Георгиева
Студент по медицина
Сурай Шериф
Сурай Шериф
Студент по медицина
д-р Екатерина Узунова
д-р Екатерина Узунова
Общопрактикуващ лекар
д-р Петя Консулова, дм
д-р Петя Консулова, дм
Ендокринология и болести на обмяната
г-н Стоян Тодоров
г-н Стоян Тодоров
Студент по медицина
Георги Петров Кининчев
Veselina Petkova
Veselina Petkova
Студент по медицина
CredoWeb
Мариела Даскалова
Д-р Андреас  Христос  Хадзиянис
Карина Сталева
Карина Сталева
Студент по медицина
Ангел  Балинов
Ангел Балинов
Студент по медицина
Благовест Петров
Благовест Петров
Студент по медицина
Любомир Тодоров Шенчев
Стоян Богоев
Стоян Богоев
Студент по медицина
д-р Метин Али, дм
д-р Петлехем  Минасян
д-р Петлехем Минасян
Общопрактикуващ лекар
д-р Кирил Мешков
д-р Кирил Мешков
Обща дентална медицина
д-р Елина Караиванова
д-р Николай Петков
д-р Николай Петков
Общопрактикуващ лекар
доц. Маджид Кадим
д-р Петър Антонов, дм
доц. д-р Вихрен Пеев, дм
1 2 3