Последователи
Светлана  Димитрова
Светлана Димитрова
Студент по медицина
Надежда Георгиева
Надежда Георгиева
Студент по медицина
Сурай Шериф
Сурай Шериф
Студент по медицина
д-р Екатерина Узунова
д-р Екатерина Узунова
Общопрактикуващ лекар
д-р Петя Консулова, дм
д-р Петя Консулова, дм
Ендокринология и болести на обмяната
г-н Стоян Тодоров
г-н Стоян Тодоров
Студент по медицина
Veselina Petkova
Veselina Petkova
Студент по медицина
Карина Сталева
Карина Сталева
Студент по медицина
Ангел  Балинов
Ангел Балинов
Студент по медицина
Благовест Петров
Благовест Петров
Студент по медицина
Стоян Богоев
Стоян Богоев
Студент по медицина