За мен

Началник Операционен Блок - МБАЛ БУРГАС

Завършил е "Медицина" в МУ - гр. Варна

Придобита специалност по "Неврохирургия" в МУ - гр. София

Придобита специалност по "Здравен мениджмънт"

Зам. Директор на МБАЛ Бургас АД

Опит

8000, Бургас, България, бул. Стефан Стамболов 73
Дни за консултация

Понеделник

08:00 - 16:00

Четвъртък

08:00 - 16:00

Сряда

08:00 - 14:00

Вторник

08:00 - 14:00

Работи с осигурител
8000, Бургас, България, бул. Стефан Стамболов 73
Дни за консултация

Вторник

14:00 - 17:00

Сряда

14:00 - 17:00

Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Неврохирургия

Специалности

Неврохирургия

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb