За мен

специалист - стоматолог

Завършил е "Дентална Медицина" в ВНМУ ім. "М.І. Пирогова"