За мен

Завършила МУ-Плевен, медицинска сестра.

Работи в МЦ Галилео - Плевен.