За мен

Завършила МУ-Плевен, медицинска сестра.

Работи в МЦ Галилео - Плевен. 

Специалности

Медицинска сестра
Нервни болести / Неврология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb