За мен

Завършила медицина в МУ-Плевен, специалист по неврология.

Началник отделение МБАЛ-Люлин. 

д-р Анелия Бочева създаде статус
2015