За мен

Завършила медицина в МУ-Плевен, специалист по неврология.

Началник отделение МБАЛ-Люлин. 

Опит

1000, София, България, ул. Петър Дертлиев 81
35928927400
Дни за консултация

Понеделник

08:00 - 14:00

Вторник

08:00 - 14:00

Петък

08:00 - 14:00

Четвъртък

08:00 - 14:00

Сряда

08:00 - 13:00

Платен прием
Работи с осигурител
Работи
1000, София, България, бул. Цар Борис ІІІ №54
359887209827
Дни за консултация

Понеделник

15:00 - 19:00

Сряда

15:00 - 19:00

Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Нервни болести / Неврология

Специалности

Нервни болести / Неврология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb