За мен

акушер-гинеколог

Завършва медицина в Медицински Университет гр Пловдив през 1992г.

През 1992г започва работа в Окръжна болница гр.Пловдив в АГ отделение.

През 1997г взема специалност по акушерство и гинекология в Медицински Университет гр.София.

През 2010г започва работа Университетската многопрофилна болница за активно лечение "Свети Георги"-ЕАД гр.Пловдив в АГ клиника. 

Акушер-гинеколог на България за 2012г. 

Допълнителни квалификации:

-Ултразвукова диагностика в акушерството и гинекологията-ВМИ гр.София-1996г, 

-Курс ,,Лигатура на хипогастралните артерии в акушеро-гинекологичната практика"-ВМИ гр.Варна-1997г, 

-Здравен мениджмънт-ВМИ гр.Пловдив-2006 г.