За мен

акушер-гинеколог

Завършва медицина в Медицински Университет гр. Пловдив.

През 1992г. започва работа в Окръжна болница гр.Пловдив в АГ отделение.

През 1997г. взема специалност по акушерство и гинекология в Медицински Университет гр.София.

През 2010г. започва работа УМБАЛ "Свети Георги"-ЕАД гр.Пловдив в АГ клиника. 

Акушер-гинеколог на България за 2012г. 

От 2015г. започва работа в УМБАЛ,,Дева Мария" гр.Бургас и МЦ,,Света София" гр.Бургас.

Председател на Българската Асоциация по Иновации в Акушерството и Гинекологията.

Заместник председател на Българското Научно дружество по Акушерство и Гинекология.

Допълнителни квалификации:

.         Магистър по здравен мениджмънт
·         Оперативна лапароскопия в гинекологията-II-ро ниво-МУ Плевен
·         Диагностична лапароскопия в гинекологията-I-во ниво-МУ Плевен
·         Курс по Медицинска педагогика-Университет,,Асен Златаров"-Бургас
·         Курс по здравен мениджмънт-МУ Пловдив
·         Курс по Лигатура на  артерия Хипогастрика-МУ Варна
·         Курс по колпоскопия ,деструктивно лечение на прекарценозите на  маточината шийка-МУ София
·         Ултразвукова диагностика в акушерството и гинекологията -МУ София

Академично развитие:

  -Дисертационен труд: ,,Съвременни проблеми свързани с профилактиката на рака на маточната шийка"

  -ОНС ,,доктор" - 
Медицински университет ,,Проф. Д-р Параскев Стоянов" - Варна

  -Доцент - 
Университет ,,Проф. Д-р Асен Златаров" - Бургас
 
 

Опит

8000, Бургас, България, кв. Ветрен, ул. Ал. Стамболийски
Платен прием