За мен

акушер-гинеколог
Завършва медицина в Медицински Университет гр. Пловдив.
През 1992г. започва работа в Окръжна болница гр.Пловдив в АГ отделение.
През 1997г. взема специалност по акушерство и гинекология в Медицински Университет гр.София.
През 2010г. започва работа Университетската многопрофилна болница за активно лечение "Свети Георги"-ЕАД гр.Пловдив в АГ клиника. 
Акушер-гинеколог на България за 2012г. 

От 2015г. започва работа в УМБАЛ,,Дева Мария" гр.Бургас и МЦ,,Света София" гр.Бургас.
Допълнителни квалификации:

·         ОПЕРАТИВНА ЛАПАРОСКОПИЯ В ГИНЕКОЛОГИЯТА-II-РО НИВО-МУ ПЛЕВЕН

·         ДИАГНОСТИЧНА ЛАПАРОСКОПИЯ В ГИНЕКОЛОГИЯТА-I-ВО НИВО-МУ ПЛЕВЕН

·         КУРС ПО МЕДИЦИНСКА ПЕДАГОГИКА-УНИВЕРСИТЕТ,,АСЕН ЗЛАТАРОВ"-БУРГАС

·         КУРС ПО ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ-МУ ПЛОВДИВ

·         КУРС ПО ЛИГАТУРА НА АРТЕРИЯ ХИПОГАСТРИКА-МУ ВАРНА

·         КУРС ПО КОЛПОСКОПИЯ,ДЕСТРУКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПРЕКАНЦЕРОЗИТЕ НА МАТОЧНАТА ШИЙКА-МУ СОФИЯ

·         УЛТРАЗВУКОВА ДИАГНОСТИКА В АКУШЕРСТВОТО И ГИНЕКОЛОГИЯТА -МУ СОФИЯ

Академично развитие:

  -Дисертационен труд: ,,Съвременни проблеми свързани с профилактиката на рака на маточната шийка"

  -ОНС "доктор" - Медицински университет "Проф. Д-р Параскев Стоянов" - Варна

  -Доцент - Университет "Проф. Д-р Асен Златаров" - Бургас

 

 

Опит

8000, Бургас, България, кв. Ветрен, ул. Ал. Стамболийски
Платен прием