За мен

Завършила МУ-Плевен, специалист по неврология.

Работи в отделение по неврология в МБАЛ-Люлин.