За мен

Завършила МА-София, специалист по неврология

Работи в МБАЛ-Софиямед, преподавател в МУ-София.