За мен

Д-р Габриела Кехайова е родена през 1986г. в град Русе. През 2005г. завършва средното си образование в СОУ с преподаване на немски език „Friedrich Schiller“ в Leistungsklasse. Владее немски и английски език. От 2005г. до 2011г. изучава медицина в Медицински Университет "Проф. д-р Парaскев Стоянов", град Варна. През 2008 г. завършва курс по „Морска медицина“в първия випуск в България. През 2013г. година завършва курс по „Клинична Хомеопатия“ към Европейската школа по Клинична Хомеопатия, към Laboratories Boiron, France. От 2015г. до момента работи като преподавател по фармакология и фармакотерапия в катедрата по „Фармакология, токсикология и фармакотерапия“ към Факултета по фармация на Медицински университет град Варна. От 2015г. е зачислена като докторант и специализант по фармакология. От 2017г. практикува и клинична хомеопатия в „Здравен център д-р Кехайови”.

Сертификати

Все още няма добавени сертификати в профила

Опит

асистент
9000, Варна, България, ул. Марин Дринов 55

Образование

2005 - 2011
медицина
Медицински университет Варна
Варна , България

Специалности

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb