За мен

Д-р Таня Тимева е висококвалифициран специалист в областта на АГ и репродуктивната медицина. Медицински директор на МК "Д-р Щерев". Председател на Българската асоциация по стерилитет и репродуктивно здраве

Д-р Таня Тимева е висококвалифициран специалист в областта на АГ и репродуктивната медицина. Практикува в екипа на доц. Щерев от 1998 г. Пред 2007 г. получава докторска степен, защитавайки дисертация на тема "Предимплантационни прогностични фактори и пренатална диагностика при асистираните репродуктивни технологии" към МУ София. Д-р Тимева има магистърска степен по здравен мениджмънт, бела е консултант на НЗОК по програмата за лечение на безплодието (2006-2007 г.)  и е член на работна група към Министерството на здравеопазването за изменение и допълнение на наредба №28. Става ръководител на научен проект към МОН и участва в образователен проект за учебна дейност към Европейския борд на колежите по АГ. През 2011 г. е избрана за представител на България в категория "клиницист"  към Комитета на националните представители на Европейската асоциация по човешка репродукция и ембриология (ESHRE) с тригодишен мандат. От март 2012 г. е член на УС на Българската асоциация стерилитет и репродуктивно здраве (БАСРЗ)., а от 2014 г. е неин председател. Главен редактор е на специализираното списание "Репродуктивно здраве". 

Има 28 публикации, като 11 от тях са в международни издания и над 40 публикувани резюмета и научни сборници от конференции и конгреси.

Опит

1000, София, България, кв. Разсадника, ул. Христо Благоев, 25-31
Платен прием
Работи с осигурител
2019
Токофобия – диагноза или път към Цезарово сечение по желание
default image
Токофобия – диагноза или път към Цезарово сечение по желание

В литературата няма общоприета дефиниция за токофобията (tocophobia), но повечето автори определя...

2017
Повтарящи се имплантационни неуспехи - опит за класификация (ВИДЕО)
default image
Повтарящи се имплантационни неуспехи - опит за класификация (ВИДЕО)

Резюме:Процесът на имплантация се явява ключов момент за успеха от лечение чрез асистирани репрод...

Публикации

Токофобия – диагноза или път към Цезарово сечение по желание
Публикация
Токофобия – диагноза или път към Цезарово сечение по желание
Повтарящи се имплантационни неуспехи - опит за класификация (ВИДЕО)
Публикация
Повтарящи се имплантационни неуспехи - опит за класификация (ВИДЕО)