Сертификати

ТЕСТ – Drovelis® – първият NEST контрацептив

Образование

Акушерство и гинекология
Медицинска информатика и здравен мениджмънт

Специалности

Акушерство и гинекология
Медицинска информатика и здравен мениджмънт

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb