За мен

Д-р Бекир е лекар в клинична лаборатория на МБАЛ "Пловдив".

Завършва медицина в Медицинския факултет към Тракийския университет в Стара Загора.

След дипломирането си е работил в клиничната лаборатория към Фтизиатричния диспансер в Кърджали. 

В МБАЛ "Пловдив" е на работа от 2013 г.