За мен

Ръководи дирекцията от 2010 г. Основни задачи - спазване качеството на оказаната медицинска помощ съгласно утвърдените медицински стандарти.


.