За мен

Ръководи дирекцията от 2010 г. Основни задачи - спазване качеството на оказаната медицинска помощ съгласно утвърдените медицински стандарти.


.

Опит

Директор Дирекция КМОЛЗ
1000, София, България, ул. „Св. Георги Софийски” № 3