За мен

Д-р Манаси Николов е началник на единствената в България специализирана ТЕЛК за онкологично болни, която се намира на територията на Националната онкологична болница

Д-р Манаси Николов е началник на единствената в България специализирана ТЕЛК за онкологично болни, която се намира на територията на Националната онкологична болница

Опит

1000, София, България, ул. "Пловдивско поле" 6
35928076284
Платен прием
Как онкоболните могат да получат степен на инвалидност
Как онкоболните могат да получат степен на инвалидност

Злокачествените заболявания представляват важен и винаги актуален социално значим проблем, поради...

Публикации

Как онкоболните могат да получат степен на инвалидност
Как онкоболните могат да получат степен на инвалидност
Публикация