За мен

Д-р Манаси Николов е началник на единствената в България специализирана ТЕЛК за онкологично болни, която се намира на територията на Националната онкологична болница

Д-р Манаси Николов е началник на единствената в България специализирана ТЕЛК за онкологично болни, която се намира на територията на Националната онкологична болница

доц. Манаси Николов, дм създаде публикация
2015
Как онкоболните могат да получат степен на инвалидност
Как онкоболните могат да получат степен на инвалидност

Злокачествените заболявания представляват важен и винаги актуален социално значим проблем, поради...

Публикации

Как онкоболните могат да получат степен на инвалидност
Как онкоболните могат да получат степен на инвалидност
Публикация