За мен

Провежда лечение на общи хирургични заболявания, чрез съвременни и неинвазивни или щадящи процедури.

Д-р Назаров завършва висше образование в Медицински университет гр. Варна. От 1980 работи като хирург в МБАЛ „Св. Анна” През 1981 г. придобива специалност по „Обща хирургия”. Провежда лечение на общи хирургични заболявания, чрез съвременни и неинвазивни или щадящи процедури.