За мен

Специализирал съм онкохирургия и колопроктология в Япония, Германия, Франция, Австралия, Холандия, Америка и Италия

От 1995 до 2014 година бях ръководител на Клиниката по обща и коремна хирургия в Националната онкологична болница. В момента съм началник на Отделението по колопроктология в лечебното заведение.