За мен

Специализирал съм онкохирургия и колопроктология в Япония, Германия, Франция, Австралия, Холандия, Америка и Италия

От 1995 до 2014 година бях ръководител на Клиниката по обща и коремна хирургия в Националната онкологична болница. В момента съм началник на Отделението по колопроктология в лечебното заведение. 

Опит

1000, София, България, ул. Пловдивско поле 6
359888620181
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Хирургия
Неврохирургия
Медицинска онкология

Специалности

Хирургия
Неврохирургия
Медицинска онкология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb