За мен

Началник на Клиника по кожни и венерически болести при Университетска болница "Св. Георги" - Пловдив.

Дерматологични прегледи, капиляроскопия, дерматоскопия, трихоскопия, функционални изследвания на кожата.

Опит

4000, Пловдив, България, бул. В. Априлов 15
359889716477
Дерматология, капиляроскопия, дерматоскопия, трихоскопия.
Дни за консултация

Сряда

16:00 - 18:00

Платен прием
Видеодерматоскопска диагностика  на крастата
Видеодерматоскопска диагностика на крастата

ВъведениеКрастата (scabies) е разпространена ектопаразитоза от която в световен мащаб ежегодно бо...

Проф. д-р Христо Добрев: Приложение на трихоскопията в клиничната практика
Проф. д-р Христо Добрев: Приложение на трихоскопията в клиничната практика

Въведение Загубата на коса (косопад) се среща при двата пола и често представлява значим козме...

Публикации

Проф. д-р Христо Добрев: Приложение на трихоскопията в клиничната практика
Проф. д-р Христо Добрев: Приложение на трихоскопията...
Публикация
Проф. д-р Христо Добрев: Видеодерматоскопска диагностика на кожни карциноми
Проф. д-р Христо Добрев: Видеодерматоскопска диагнос...
Публикация
Проф. д-р Христо Добрев: Видеодерматоскопска диагностика на кожни карциноми
Проф. д-р Христо Добрев: Видеодерматоскопска диагностика на кожни карциноми

ВъведениеДерматоскопията представлява неинвазивна техника за in vivo наблюдение на морфологичните...