За мен

Главен асистент, началник на отделението по диализа към Специализираната болница по детски болести – София.

Образувание:

1982 г. - завършвам МУ - гр. София

1989 г. - получавам специалност Педиатрия

2006 г. - взимам втора специалност: Детска Нефрология

Професионално развитие:

1984 г. - Започвам работа в СБАЛ по детски болести

2005 г. - Ставам началник на детския диализен център


Опит

1000, София, България, бул. Акад. Иван Евстатиев Гешов 11
Дни за консултация

Понеделник

07:00 - 14:00

Вторник

07:00 - 14:00

Сряда

07:00 - 14:00

Четвъртък

07:00 - 14:00

Петък

07:00 - 14:00

Работи с осигурител