За мен

Главен асистент, началник на отделението по диализа към Специализираната болница по детски болести – София.

Образувание:

1982 г. - завършвам МУ - гр. София

1989 г. - получавам специалност Педиатрия

2006 г. - взимам втора специалност: Детска Нефрология

Професионално развитие:

1984 г. - Започвам работа в СБАЛ по детски болести

2005 г. - Ставам началник на детския диализен център