За мен

Специализации: Детски болести, Ехография на коремни органи,Ендоскопия, Изгаряния

Членство в организации: Български Лекарски Съюз

Следдипломна квалификация: Ренгенология, Гастроентерология и Ендоскопия,- Фиброгастроскопия, Ректоскопия, Фиброколоноскопия, Здравен мениджмънт, Неонатология, Детска ехокардиография, Детска алергология, Интензивна педиатрия