За мен

Цялата ми кариера като лекар е посветена на децата и детските ушни,носни и гърлени болести

Следвах медицина в Полша и България. В София завърших специализацията си по УНГ болести. Цялата ми кариера като лекар е посветена на децата и детските ушни,носни и гърлени болести. Като главен асистент участвах в множество конференции, симпозиуми и семинари с научни доклади по моята специалност.