За мен

Специалист педиатър в МЦ Детско Здраве

От 1969 г. до 1971 г. бях педиатър в гр. Самоков. През 1971 г. станах асистент в клиниката по детска гастроентерология във ВМИ - гр. София.
Посещавам непрекъснато конгреси и конференции в страната и чужбина. Практикувах и ендоскопия ( горна и долна) до 2003 г. От тогава съм на трудов договор в МЦ Детско Здраве, където консултирам деца на възраст от 0-18 г. като педиатър и детски гастроентеролог.

Следдипломна квалификация: Абдоминална ехография в детска възраст, Участие в източно испанкото лятно училище за доктори във Варна 15- 17.09. 2011 год. , Квалификация Симпозиум на тема „ Детска гастроентерология, хепатология и хранене” -2006г., Шести конгрес по гастроентерология в Македония – Охрид 2000 година ,Конгрес по гастроентерология Лондон -2009 година,